shadow

Ceník právních služeb

Ceny advokátních služeb jsou cenami smluvními.

Výše odměny  je stanovena  dohodou mezi advokátem a klientem . Odměna se  odvíjí od hodnoty a složitosti věci, ve které je právní služba poskytována.

Odměna advokáta může být sjednána:

Není-li odměna sjednána, má advokát právo na minimální odměnu stanovenou pro daný typ kauzy advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění.